Trang chủ

Nhận được tin nhắn và 19 cuộc gọi lỡ lúc nửa đêm 3

Nhận được tin nhắn và 19 cuộc gọi lỡ lúc nửa đêm <3! Chẳng hiểu nghĩ gì mà gọi thế! Cứ thả lỏng và đừng gồng mình lên như thế! tùy duyên mà nếu có đi 1 vòng và chiếm hết cả thời gian trên trái đất thì vẫn sẽ bị chữ duyên và chữ nợ buộc thôi! Don't worry for me!!!!! Cuối cùng mình cũng thấy ai là người quan trọng rồi! Thật đấy :) Chỉ ta với ta thôi !!!!!!!
2021-06-21
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *