Trang chủ

Ôi Grand Canyon thật hùng vĩ Một khe núi vĩ đại được tạo ra bởi con sông Colorado mấy triệu năm trước