Trang chủ

Viết cho ngày 27 7 BÀN TAY MẸ Chú tôi nằm lại Điện Biên Cha tôi đâu đó bưng biền Cà Mau Anh tôi máu thắm đât Lào Cậu tôi ngã xuống đường vào

Viết cho ngày 27/7.....BÀN TAY MẸ
Chú tôi nằm lại Điện Biên,
Cha tôi, đâu đó bưng biền Cà Mau,
Anh tôi, máu thắm đât Lào,
Cậu tôi ngã xuống, đường vào Làng Vây...
Gian nhà mưa nắng xưa nay,
Xà ngang bịn rịn treo đầy huân chương
Không hình ảnh, chỉ khói hương,
Quyện vào thương nhớ, vấn vương nỗi lòng.
Mẹ tôi tóc bạc, lưng còng
Run run vuốt lại nhũng dòng thư cha
Ngậm ngùi, nước mắt nhạt nhoà:
Thôi còn vững bước mà ra chiến trường...
Ép vào tìm mọi nhớ thương
Tôi đi theo tiếng quê hương gọi mình.
Rồi ngày đất nước hoà bình
Tôi về, mẹ đã....tấm hình lặng im...
Thoi đưa đã mấy mươi năm
Bàn tay mẹ vẫn âm thầm vẫy tôi.
VL 26/7/2018
2021-10-18
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *